אישור ביצוע ו/או רישום פעולה כלשהי בלשכות המקרקעין בהתאם לסעיף 324

 

אישור ביצוע ו/או רישום פעולה כלשהי בלשכות המקרקעין בהתאם לסעיף 324