تعليمات لموظفي وموظفات البلدية لفترة الانتخابات الحالية 2023

 

تعليمات لموظفي وموظفات البلدية لفترة الانتخابات الحالية 2023

עובדי העירייה והתאגידים העירוניים

הנדון: נוהל לעובדי העירייה והתאגידים העירוניים לשנת הבחירות

נוהל 03/2023

 

לאור הימצאותנו בתקופת בחירות, לקראת הבחירות לרשויות המקומיות אשר יערכו ב-31.10.2023, להלן הנחיות לעובדי העירייה והתאגידים העירוניים להתנהלות במהלך תקופת הבחירות מתוקף היותם עובדי ציבור.

 

1.      על עובד הציבור להימנע מתעמולת בחירות כלשהי במהלך כל השנה, ולא רק בתקופת בחירות. כלל זה נועד לשמור בעייני הציבור על תדמית ניטרלית, שאינה משועבדת למפלגה כזו או אחרת.

2.      תעמולת בחירות נחשבת כמעשה או התנהגות העלולים להתפרש כאילו נועדו לקדם אינטרס של מפלגה כלשהי או מועמד מסוים. כאשר המבחן הוא איך התנהגותו של עובד הציבור נתפשת בעיני הציבור, ולא איזה מסר התכוון עובד הציבור לשדר.

על כן עליכם להימנע מכל התנהגות שעלולה לזהות בין עבודתכם בשרות הציבורי בעיר לבין תמיכה/הסתייגות ממועמד מסוים או מרשימה שמתמודדת בבחירות. בכל מקרה שיש ספק – אין ספק!

3.      להלן רשימה, לא סגורה, של אסור/מותר לעובדים בענייני בחירות איסורים אלה חלים על עובדים גם אם הם מצויים בחופשה בתשלום או בלא תשלום למעט עובדים המתמודדים כמועמדים לבחירות ויצאו לחופשה רציפה ללא תשלום עד לאחר הבחירות בהתאם בהתאם לקבוע בחוק :

3.1. לעובד העירייה/תאגיד עירוני, בכל דרגה ותפקיד אסור לנהל תעמולת בחירות, בכל צורה שהיא, במשרדי העירייה/תאגיד עירוני, במתקניהם או במוסדותיהם, בשעות העבודה או מחוץ לשעות העבודה, בין על-ידי עובדי העירייה ובין על-ידי אחרים.

3.2. אסור על עובד עירייה/תאגיד עירוני לארגן הפגנה או תהלוכה בעלת אופי פוליטי, או להשתתף באסיפה, הרצאה או פעילות דומה מטעם מפלגה או על בסיס של השתייכות מפלגתית, או בעלת אופי מפלגתי.

3.3. עובד העירייה/תאגיד עירוני לא יתן הסכמתו, בעל-פה או בכתב, לפרסום שמו מטעם מפלגה.

3.4. חל אסור על עובד עירייה/תאגיד עירוני למתוח ביקורת על מפלגה/רשימה/מועמד, או לבקר בצורה מעליבה או פוגעת את השלטון המרכזי והמקומי, ובכלל זה חוקים והחלטות שנתקבלו על ידיהם ו/או את המדיניות - במסיבת עיתונאים, בראיון עם עיתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, בעיתון או בספר.

3.5. חל אסור על עובד עירייה/תאגיד עירוני לפעול ע"י הטפה ישירה למען או כנגד מפלגה או מועמד כלשהו, מבין אלה המתמודדים בבחירות, הצגת מצעיהן ותוכניותיהן של מפלגה או רשימה המתמודדת בבחירות וכן דברי שבח לתכונות או ליכולות מועמדיהן - לצד ביקורת על אלו של יריביהן, או כל דבר שעניינו או מטרתו להשפיע על הבחירות או עשויים להתפרש ככאלה ע"י האחרים.

3.6. חל איסור על תליית/הדבקת מודעות/שלטים/תמונות של רשימות/מועמדים לבחירות בחזית ביתו באופן הפונה למרחב הציבורי או לשטח משותף, על רכבו או על כל נכס אחר שלו שניתן לראותו בציבור.

3.7. לכל עובד עירייה/תאגיד עירוני, ללא הבדל דרגה, אסור לקחת חלק בתעמולת בחירות, בין אם היא ברבים ובין אם אינה כזאת, בכתב או בעל-פה, בכל אזורי הארץ, וכן אסור להרצות באספות פומביות של מפלגות על נושא כל שהוא, כיוון שעצם ההופעה מעל במה מפלגתית עלולה ליצור רושם של זיקה מפלגתית.

3.8.   איסור פעילות מפלגתית בנכסי ובכספי ציבור

3.8.1.אסורה תעמולת בחירות מכל סוג שהוא, לרבות אסיפה, הרצאה, הפצת כרוזים ופרסומים וכו' מטעם מפלגה או על בסיס של השתייכות מפלגתית או בעלת אופי מפלגתי, בתוך מקרקעין או באמצעות מטלטלין שבבעלות העירייה או תאגיד שהעירייה משתתפת בהנהלתו או בהונו, בין על ידי העובדים ובין על ידי אנשים או מוסדות אחרים, בין בשעות העבודה ובין לאחריה.

3.8.2.אסור לעובד העירייה לעסוק בפעילות מטעם מפלגה או למען מפלגה, כגון: שכנוע אדם להצטרף כחבר במפלגה, עריכת מיפקד של חברי מפלגה, הפצת הזמנות לפעילות מפלגתית, תליית מודעות מטעם מפלגה, לרבות במקום העבודה, וכיו"ב.

3.8.3.אסור לעובד העירייה להשתמש ברכוש ובשירותים המשרדיים לפעילות מטעם מפלגה/מועמד או למען מפלגה/מועמד. רכוש ושירותים משרדיים כוללים בין השאר: כלי רכב, טלפון, פקס, שירותי דואר ובכל שירות או ציוד אחר העומד לרשות העובד בעבודתו.

3.8.4.חל איסור על הדבקת מדבקות הכוללות תעמולת בחירות ע"ג רכב שבבעלות העירייה, לרבות משאיות אשפה וטנדרים ועל רכב שהעירייה משתתפת במימונו.

3.8.5.חל איסור על תליית/הדבקת מודעות/שלטים/תמונות של רשימות/מועמדים לבחירות במשרדי העירייה, התאגידים העירוניים ונכסיהם.

3.9. איסור קיום "חוגי-בית"

3.9.1.      אסור לכל עובד, שלא יצא לחל"ת כדי להתמודד בבחירות, לארח בביתו "חוג-בית" או להשתתף ב"חוג-בית" המיועד לתעמולת בחירות לכנסת או לרשות המקומית (בכפוף לחריג מטה), או לנאום ב"חוג-בית" כאמור.

3.9.2.      חריג לאיסור: מותר לעובד ציבור, שגר בעיר בה יש לו זכות בחירה, להשתתף בחוג בית באופן פסיבי, כדי לשמוע דעות ועמדות של נבחרי ציבור. הכוונה היא להיות נוכח ולשמוע את הדברים שנאמרים ללא חולצה של נבחר הציבור, ובלי לקחת חלק פעיל בשכנוע עבור נבחר הציבור.

3.10.    איסור להתרים כספים

אסור לעובד העירייה להתרים, לגבות או לקבל כספים בקשר לבחירות.

3.11.    איסורים במרחב הוירטואלי – אינטרנט ורשתות חברתיות

אותן הנחיות שחלות במרחב הפיזי, חלות גם על האינטרנט/רשתות חברתיות, לרבות דף פייסבוק פרטי וכל פלטפורמה אינטרנטית אחרת.

אין להביע עמדות בדף פייסבוק ציבורי, אין להגיב לפוסטים שתוכנם פוליטי, אין לעשות להם לייק או להביע הסתייגות.

לא להביע דעה בעד או נגד מועמד או רשימה כלשהם באינטרנט וברשתות החברתיות השונות.

 

3.12.                    נוסף לאיסורים המפורטים לעיל, יחולו על עובדי העירייה בדירוגים הבכירים (מנהל מחלקה ומעלה ועובדי הלשכה המשפטית), למעט נבחרי ציבור, גם איסורים אלה:

האיסור להיות חברים בהנהלה הפעילה של מפלגה או של גוף פוליטי.

האיסור לארגן אסיפה פומבית בעלת אופי פוליטי ו/או לשבת בשולחן הנשיאות של האסיפה.

האיסור להשתתף בהפגנה או בתהלוכה בעלת אופי מדיני או מפלגתי/פוליטי.

 

4.      שימוש בעובדי העירייה לצרכים פוליטיים

4.1.   חל איסור חמור על שימוש בעובדי העירייה לצרכים פוליטיים במסגרת שעות העבודה או בכלל.

4.2.   על בכירי הרשות המקומית, ובפרט על הדרג הנבחר, להימנע מלפנות לכפופים להם בבקשה שיתנדבו לפעילות פוליטית, וזאת אף אם מדובר בפעילות שלא במסגרת העבודה.

 

5.      אזהרה – הפרת ההוראות מהווה עבירה פלילית ועבירה משמעתית

עובד אשר יפר הוראות הדין בעניין איסור תעמולת בחירות, מעמיד עצמו בסיכון להעמדה לדין ולכתב אישום פלילי.

בנוסף, העבירות מהוות גם עבירות משמעתיות, ולכן עובדים צפויים גם להעמדה לדין משמעתי, על כל המשתמע והנובע מכך.

6.      לסיום, אאחל לכולנו שנת בחירות מוצלחת.

 

נוהל זה נערך ואושר ע"י עו"ד ומיד ח. מחאמיד

מנהל תחום בכיר והתובע המשמעתי

 

 

בכבוד רב,

 

עופר תודר

מנכ"ל העירייה