جلسة 25-03-2020

 

جلسة 25-03-2020

 

הערכות לנושא קורונה ישיבת אחה"צ 25.3.20

פרטי הישיבה

 

הערכות לנושא מניעת התפשטות הקורונה

נושא הישיבה

סמיר מחמיד, עופר תודר , עבד אל פתח , דר זוהדי, נגאח גברין, מוחמד סלאח, , פתחיה אגבריה , עבד אל מונעם , מורן לבנוני , ארז ששון , אגבריה נאסר, , מונא מסלחה, אוסמה.

משתתפים

25.3.20

תאריך ומקום

משתתפים, מנהלי מחלקות, ניר יונה, גמלאת, אמאל אחמד גברין

תפוצה

תכני הישיבה

קבלת סטטוס + הנחיות להמשך

 

     

 

 

 

 

 

 

 

החלטות  שהתקבלו

תאריך יעד

אחריות

משימה

 

25.3.20

זוהדי , מוחמד סלאח

למידה מרחוק –נחתם הסכם . החל ממחר תחזור למידה ביסודי.

אחוז נוכחות למידה מרחוק בתיכון .65%

1

25.3.20

זוהדי, נגאח

עובדות שתי מסגרות חינוכיות לעובדי קופ"ח ניתן פתרון לילדי הצוות הרפואי במרכז        א(ל) נור . לא ניתן לקלוט ילדים נוספים במסגרות אלו. המסגרות לא נותנות מענה לגילאי שנה – שנתיים.

תאום להשלמת חיסונים לילדי א-ב

2

31.3.20

זוהדי + עופר+ גומעה + עבד

הפסקת עבודת קבלני נקיון ושומרים ב 31.3 . התקשרות עם מוקד, מ 1.4.20

3

25.3.20

פתחיה + מתנ"ס+זוהדי + נגאח

מתנדבים + מועצת נוער  עומדים בקשר עם הקשישים . מסופק מזון לקשישים שהיו במרכז היום. בוצעה הדרכת מתנדבים ופעילים

גויס סיוע : עמותת לתת 100 ערכות , יד שרה (מכונות הנשמה וציוד רפואי), עמותת אמנינא , משרד – 200 קשישים (מנות מזון), מעל 10 מחשבים,  80 טבלטים ללמידה מרחוק.

מתנ"ס ירכז ויחלק סיוע שגויס  בתאום הרווחה וועדת הצדקה.

אושר סיוע מהפיס לגילאי 75+- 51 אלפי ₪

קרן שלם – אושר תקציב 5,000 ₪

חולקו 3000 מנות , גויסו 1000 חבילות תושלם

מתנס – גויסו תרומות כ 150 אלש"ח .

תושלם  תוכנית עבודה ומערך סיוע נפשי- בשיתוף רווחה + שפ"ח

אתר המתנס עלה . המתנס ישמש מחסן מרכזי לחלוקה.

פתחיה – 530 משפחות במצוקה

נגאח – השלמת רשימת מתנדבים בעלי רקע רפואי (קיימים 80 מתנדבים), בעדיפות לבעלי הכשרה להפעלת מכונת הנשמה

מוחמד סאלח – עדכון מספר הצעירים שבקשר עם הקשישים.

מוחמד סאלח + פתחיה – בעת חלוקת סיוע ייעשה תיאום מול וועדת הצדקה / חג' מוסטפא

4

29.3.20

פתחיה + אחמד

לאחר בדיקת הצורך יפתחו 5 מועדוניות (עד 9 ילדים בכל מסגרת) בנוסף למדריכה

5

25.3.20

פתחיה + סמיר

ועדת הצדקה - יגוייס סכום משמעותי שיחולק בין היתר בהתאם לצרכים שיועלו ע"י העירייה

6

 

ארז+ אבו סלאח + זוהדי+ עבד

לאור הפסקת העסקת שומרים וקבלני נקיון , שיטור עירוני מתבקש להכין תוכנית ולתגבר סיורים , בפרט בבתי ספר החשופים לונדליזם.

יש 113  מבודדים פעילים

25 שהגיעו מאיטליה שוהים בטבריה .

סופקו ערכות לפקחים

7

 

משטרה + שיטור עירוני+ ופאא+ עבד אל מונעם

המשך טיפול לסגירת עסקים בהתאם להנחיות משרד הבריאות בדגש לעסקי נרגילות ומסעדות – קיים שיפור , מרבית העסקים סגורים.

8

25.3.20

פתחיה+ מורן

העברת תמונת מצב באשר לבני 65+  .

תמונת מצב הושלמה . משרד הרווחה מתנגד להעברת הנתונים .

9

26.3.20

 

תרגיל מרפאה מתפרצת, יחד עם פיקוד העורף

10

 

אחמד+גמלאת + גומעה + אמאל

אושרה רשימת עובדים חיוניים שהועברה למשרד הפנים

השלמת הוצאה לחל"ת, בהתאם להנחיות

11

 

מורן +איוב

הסברה למוקדנים התקיימה ביום רביעי 25.3 בסוף כל יום יועבר דיווח סטטוס הפניות

12

 

עבד

2 מתנדבים בדואר למניעת התקהלות בימים 28,29 לחודש (מועד קבלת הקצבאות)

יבוצע פרסום לאפשרות לקבל התשלום לבתים ללא הגעה לדואר

13

 

שיטור+ משטרה

סגירת פארקים

14

 

עבד

פורסם סקר שביעות רצון , הפניה לפורטל הלאומי, מרכז אינגאז (עסקים), מרכז א(ל) נור  מתנדבים.

להשלים.. פרסום בנוגע לעשיה .. בכל יום תחום אחר

15

 

מונא + פתחיה + מוחמד סלאח + נאסר

ריכוז נתוני תורמים ע"מ להודות להם

16

 

ארז

הגברת פעילות לצמצום מעבר משטחי הרשות / ענין

17

 

נגאח+ מורן

משרד הבריאות ישלים בדיקה בא(ל)נור 20-40 מיטות

18

 

נאסר

ישיבה הבאה 26.3.20 שעה 13:30

19