جلسة 26-03-2020

 

جلسة 26-03-2020

 

הערכות לנושא קורונה ישיבת אחה"צ 26.3.20

 

פרטי הישיבה

 

הערכות לנושא מניעת התפשטות הקורונה

נושא הישיבה

סמיר מחמיד, ד"ר עבד אל כרים , מוסטפה – אבו מאג'ד, עו"ד אחמד אמין, סמיר אל חילו,  עופר תודר , ויקטור יעקובוב, עבד אל פתח,  נגאח גברין, מוחמד סאלח, פתחיה אגבריה , מורן לבנוני , אגבריה נאסר, אוסמה מחגנה , סולימן מחמיד, אחמד יוסוף , חנין גברין, איוב גברין, אחמד גברין.

משתתפים

26.3.20

תאריך ומקום

משתתפים, מנהלי מחלקות, ניר יונה, גמלאת גברין, אמאל אגבריה , דר זוהדי, עבד אל מונעם, ארז ששון, מונא מסלחה, אבו מסעוד

תפוצה

 

תכני הישיבה

קבלת סטטוס + הנחיות להמשך

 

 

החלטות  שהתקבלו

תאריך יעד

אחריות

משימה

 

26.3.20

 זוהדי , מוחמד סלאח

  למידה מרחוק –נחתם הסכם , חזרה למידה מרחוק  ביסודי. חומרים יועלו באמצעות אולפן מתנ"ס. יש לבצע מעקב נוכחות למידה מרחוק ביסודי ובתיכון

1

2.4.20

זוהדי, נגאח, אבו מסעוד

עובדות שתי מסגרות חינוכיות לעובדי קופ"ח ניתן פתרון לילדי הצוות הרפואי במרכז        א(ל) נור . לא ניתן לקלוט ילדים נוספים במסגרות אלו. המסגרות לא נותנות מענה לגילאי שנה – שנתיים.

תואמה ל 2.4 השלמת חיסונים לילדי א-ב, שעות 8:30-14

2

26.3.20

נגאח

חולה אחד מאומת. 115 מבודדים. בדיקה אם יש חולה מאומת נוסף

3

26.3.20

פתחיה + מתנ"ס+זוהדי + נגאח

 חולקו 1690 מנות לאזרחים ותיקים

פתחיה – 530 משפחות במצוקה . ממתינים לקבלת מכסה מהמשרד לתווי קניה . פנו על מנת שניתן יהיה לממש תווי השי ברשתות בעיר.

נגאח – השלמת רשימת מתנדבים בעלי רקע רפואי , בעדיפות לבעלי הכשרה להפעלת מכונת הנשמה

מוחמד סאלח – עדכון מספר הצעירים שבקשר עם הקשישים.

מוחמד סאלח + פתחיה – בעת חלוקת סיוע ייעשה תיאום מול וועדת הצדקה / חג' מוסטפא

4

29.3.20

פתחיה

לאחר בדיקת הצורך, יפתחו 3  מועדוניות (עד 9 ילדים בכל מסגרת) בנוסף למדריכה. בנוסף יינתן מענה מרחוק .  

5

26.3.20

פתחיה + סמיר

ועדת הצדקה - יגוייס סכום משמעותי שיחולק בין היתר בהתאם לצרכים שיועלו ע"י העירייה

6

 

ארז+ אבו סלאח + זוהדי+ עבד

לאור הפסקת העסקת שומרים וקבלני נקיון , שיטור עירוני מתבקש להכין תוכנית ולתגבר סיורים , בפרט בבתי ספר החשופים לונדליזם.

7

26.3.20

משטרה + שיטור עירוני + וופא

המשך טיפול לסגירת עסקים בהתאם להנחיות משרד הבריאות בדגש לעסקי נרגילות ומסעדות – קיים שיפור , מרבית העסקים סגורים. העברת הנחיות קצינת רישוי וביצוע אכיפה

8

26.3.20

פתחיה+ מורן

העברת תמונת מצב באשר לבני 65+  .

תמונת מצב הושלמה . משרד הרווחה מתנגד להעברת הנתונים .

9

26.3.20

 

תרגיל מרפאה מתפרצת, יחד עם פיקוד העורף

10

 

אחמד+גמלאת + גומעה + אמאל

אושרה רשימת עובדים חיוניים שהועברה למשרד הפנים

הושלמה  הוצאה לחל"ת, בהתאם להנחיות

11

 

מורן +איוב

הסברה למוקדנים התקיימה ביום רביעי 25.3 בסוף כל יום יועבר דיווח סטטוס הפניות

12

 

עבד אל מונעם

2 מתנדבים בדואר למניעת התקהלות בימים 28,29 לחודש (מועד קבלת הקצבאות)

יבוצע פרסום לאפשרות לקבל התשלום לבתים ללא הגעה לדואר

יבוצע פרסום לחדד דווח בידוד עצמי , השלמת תקופת בידוד גם אם התשובה יצאה שלילית , זהירות לאי הדבקת בני בית בעת בידוד, הדרכת מוקדנים.

13

 

סמיר+ עבד+ מורן

התייעצות לגבי פרסום לקבלת ציוד רפואי מתושבים, בדגש לבלוני חמצן ומכשירי הנשמה

14

 

עבד

פורסם סקר שביעות רצון , הפניה לפורטל הלאומי, מרכז אינגאז (עסקים), מרכז א(ל) נור  מתנדבים.

להשלים.. פרסום בנוגע לעשיה .. בכל יום תחום אחר

15

 

מונא + פתחיה + מוחמד סלאח + נאסר

ריכוז נתוני תורמים ע"מ להודות להם

16

 

ארז

הגברת פעילות לצמצום מעבר משטחי הרשות / ענין

17

 

נגאח+ מורן

משרד הבריאות ישלים בדיקה בא(ל)נור 20-40 מיטות

18

1.4.20

זוהדי + עופר+ גומעה + עבד

הפסקת עבודת קבלני נקיון ושומרים ב 31.3 . התקשרות עם מוקד, מ 1.4.20

19

 

מורן

גם אם פיקוד העורף יקבל גזרת אחריות , האחריות הכוללת ממשיכה להיות של העירייה

20

 

נאסר

ישיבה מצומצמת הבאה 29.3 שעה 15. ישיבה מורחבת  הבאה 2.4.20 שעה 13:30

21