جلسة 30-03-2020

 

جلسة 30-03-2020

 

הערכות לנושא קורונה ישיבת זום 30.3.20

 

פרטי הישיבה

 

הערכות לנושא מניעת התפשטות הקורונה

נושא הישיבה

סמיר מחמיד, עופר תודר, דר זוהדי, סולימן מחמיד, עבד אל פתח,  נגאח גברין , מורן לבנוני , אגבריה נאסר, איוב גברין, אחמד גברין, מונא מסאלחה, עבד אל מונעם.

משתתפים

 

תאריך ומקום

משתתפים, מנהלי מחלקות, ניר יונה, גמלאת גברין, אמאל אגבריה , אבו מסעוד, ארז ששון מוחמד סאלח פתחיה אגבריה

תפוצה

 

תכני הישיבה

קבלת סטטוס + הנחיות להמשך

 

 

החלטות  שהתקבלו

תאריך יעד

אחריות

משימה

 

30.3.20

 זוהדי , מוחמד סלאח

  למידה מרחוק –נחתם הסכם , חזרה למידה מרחוק  ביסודי.

יש לבצע מעקב נוכחות למידה מרחוק ביסודי ובתיכון

1

2.4.20

זוהדי, נגאח, אבו מסעוד

עובדות שתי מסגרות חינוכיות לעובדי קופ"ח ניתן פתרון לילדי הצוות הרפואי במרכז        א(ל) נור .

תואמה ל 2.4 השלמת חיסונים לילדי א-ב, נגאח תעביר מספר הילדים והציוד הנדרש

2

30.3.20

מוחמד רפעת

3 חולים מאומתים. 115 מבודדים. מתבצע מהלך של משרד הבריאות ומרכז השלטון כך שיועברו הנתונים לראש העיר. מוחמד רפעת ישלים הדיווח הנדרש

3

30.3.20

פתחיה + מתנ"ס+זוהדי + סמיר

פתחיה – 530 משפחות במצוקה . 270 מנות מחולקות ליום לקשישים. אושרו ע"י המשרד 329 תווי שי בשווי 300 ₪ כ"א. נעשתה פנייה  על מנת שניתן יהיה לממש תווי השי ברשתות בעיר.

 העיר חולקה לארבע  שכונות בכל שכונה נפתח מרכז ע"י מתנדבים  (קיימת אחריות גם על השכונות הפריפריאליות) במרכזים גויסו כ 3500 מנות ובמתנס כ 700 נוספות.

יש להשלים גיוס וחלוקת 20 מחשבים

מחר (31.3) יחולקו 220 ערכות משחקים וצעצועים

 

4

30.3.20

פתחיה

נפתחו 3  מועדוניות למשפחות במצוקה, בנוסף ניתן מענה מרחוק לילדי מועדוניות שלא נפתחו .  

5

30.3.20

פתחיה + סמיר

ועדת הצדקה - יגוייס סכום משמעותי שיחולק בין היתר בהתאם לצרכים שיועלו ע"י העירייה

6

 

ארז+ אבו סלאח + זוהדי+ עבד

לאור הפסקת העסקת שומרים וקבלני נקיון , שיטור עירוני מתבקש להכין תוכנית ולתגבר סיורים , בפרט בבתי ספר החשופים לונדליזם ובפארקים.

7

30.3.20

משטרה + שיטור עירוני + וופא

המשך טיפול לסגירת עסקים בהתאם להנחיות משרד הבריאות בדגש לעסקי נרגילות ומסעדות – קיים שיפור , מרבית העסקים סגורים. דוח 5000 שח ניתן לתושב שהפר הבידוד. תמשך  אכיפה לגבי מפרים סדרתיים.

8

30.3.20

פתחיה+ מורן+ מוחמד

העברת תמונת מצב באשר לבני 65+  .

תמונת מצב הושלמה . משרד הרווחה מתנגד להעברת הנתונים . פתחיה + מוחמד יבחנו הפער בין נתוני הרווחה לנתוני הממ"ד

9

30.3.20

אחמד+גמלאת + גומעה + אמאל

עודכנה רשימת עובדים חיוניים שהועברה למשרד הפנים. יושלם טיפול בחל"ת

עובדים נדרשים להסתובב עם תעודות מזהות.

10

 

+ עבד

הועבר דיווח סטטוס הפניות. מוחמד השלים טיפול מול בזק. ניתן להתקשר למוקד מכל טלפון נייח או נייד ל 8701*. יפורסם לציבור.

בוצע פרסום בנושא חל"ת ובט"ל . יבוצע פרסום בנושא הקנס שנרשם והאפשרות לבידוד חוץ ביתי, על מנת להמנע מהדבקת בני משפחה

11

 

מונא + נאסר

קול קורא בט"ל נשלח ע"י העמותה העירונית . מונא תעדכן את אמנינה . נאסר יקשר את מונא עם העמותה

12

 

נגאח+ מורן

משרד הבריאות ישלים בדיקה בא(ל)נור 20-40 מיטות. סיור 1.4.20

13

 

סמיר+ עבד+ מורן

התייעצות לגבי פרסום לקבלת ציוד רפואי מתושבים, בדגש לבלוני חמצן ומכשירי הנשמה

14

 

מונא + פתחיה + מוחמד סלאח + נאסר

ריכוז נתוני תורמים ע"מ להודות להם

15

 

ארז

הגברת פעילות לצמצום מעבר משטחי הרשות / ענין

16

1.4.20

זוהדי  + עבד אל פתח+ איוב

הפסקת עבודת קבלני נקיון ושומרים ב 31.3 . התקשרות עם מוקד , תיאום תוכנית עבודה ודגשים למוקד, מ 1.4.20

17

 

 

מהשיחה נעדרו רווחה ומתנס. באחריות מנהלים להשתלב בפגישות הוירטואליות ולחילופין לוודא שהעדכונים בתחומם יועברו על ידי גורם אחר

18

 

 

נפתח מרכז בדיקות בואדי ערה . נגאח תשלים בדיקה בדבר הקריטריונים הנדרשים לצורך אישור בדיקה

19

 

נגאח + עבד אל פתח

איתור מתחמים אפשריים לבידוד חוץ בייתי

20

 

נאסר

ישיבה מצומצמת הבאה 31.3 שעה 15. ישיבה מורחבת  הבאה 2.4.20 שעה 13:30

21