جلسة 31-03-2020

 

جلسة 31-03-2020

 

הערכות לנושא קורונה ישיבת זום 31.3.20

 

פרטי הישיבה

 

הערכות לנושא מניעת התפשטות הקורונה

נושא הישיבה

סמיר מחמיד, עופר תודר, דר זוהדי, סולימן מחמיד, עבד אל פתח,  נגאח גברין , מורן לבנוני , אגבריה נאסר, איוב גברין, אחמד גברין, מונא מסאלחה, עבד אל מונעם, מוחמד סאלח, פתחיה אגבריה.

משתתפים

 

תאריך ומקום

משתתפים, מנהלי מחלקות, ניר יונה, גמלאת גברין, אמאל אגבריה , אבו מסעוד, ארז ששון, סנאא

תפוצה

 

תכני הישיבה

קבלת סטטוס + הנחיות להמשך

 

 

החלטות  שהתקבלו

תאריך יעד

אחריות

משימה

 

 

 זוהדי , מוחמד סלאח

  למידה מרחוק –נחתם הסכם , חזרה למידה מרחוק  ביסודי.

שיעור משתתפים 70%. חינוך משלים הערכות ליצירת קשר עם נוער מנותק / בסיכון.

ניתן לעשות שימוש באולפן מתנס. מתנס מדווח על 1000 משתתפים בחידונים.

1

1.4.20

זוהדי, נגאח, אבו מסעוד, עבד

תואמה ל 2.4 השלמת חיסונים לילדי א-ב, קיימים כ 20 תלמידים . יש לדחות החיסונים ולעדכן,  לאור המצב

2

 

מוחמד רפעת

4 חולים מאומתים. 115 מבודדים.. מוחמד רפעת העביר לחמל משרד הבריאות  הדיווח הנדרש

3

 

פתחיה + מתנ"ס+זוהדי + סמיר

פתחיה – 530 משפחות במצוקה . 270 מנות מחולקות ליום לקשישים. אושרו ע"י המשרד 329 תווי שי בשווי 300 ₪ כ"א.

נעשתה פנייה  על מנת שניתן יהיה לממש תווי השי ברשתות בעיר, עדין לא התקבלה תשובה.

 העיר חולקה לארבע  שכונות בכל שכונה נפתח מרכז ע"י מתנדבים  (קיימת אחריות גם על השכונות הפריפריאליות) במרכזים גויסו כ 4000 מנות ובמתנס כ 700 נוספות.

מחר (1.4) יחולקו 200 ערכות משחקים וצעצועים.

מתנ"ס מדווח על צרכים בתחומי תרופות להן אין מענה מספק .

תרומת מחשבים תעשה בתיאום חינוך (5 לכל בי"ס בהתאם לזקוקים ביותר)

 

4

 

זוהדי

יד הנדיב אישרה תרומת מזון לתלמידים (מחשבים בבדיקה)

5

 

עבד אל פתח + רווחה

התבקשו מתנדבים למרכז הבדיקות

6

 

ארז+ אבו סלאח + זוהדי+ עבד

לאור הפסקת העסקת שומרים וקבלני נקיון , שיטור עירוני מתבקש להכין תוכנית ולתגבר סיורים , בפרט בבתי ספר החשופים לונדליזם ובפארקים.

7

 

משטרה + שיטור עירוני + וופא

המשך טיפול לסגירת עסקים בהתאם להנחיות משרד הבריאות בדגש לעסקי נרגילות ומסעדות – קיים שיפור , מרבית העסקים סגורים. דוח 5000 שח ניתן לתושב שהפר הבידוד. תמשך  אכיפה לגבי מפרים סדרתיים. משטרה ממשיכה בטלפונים וביקורים של מבודדים. משטרה משבחת את רישוי עסקים והדוברות הפועלים בנושאים אלו.

8

 

פתחיה+ מורן+ מוחמד

העברת תמונת מצב באשר לבני 65+  .

תמונת מצב הושלמה . משרד הרווחה מתנגד להעברת הנתונים . פתחיה + מוחמד יבחנו הפער בין נתוני הרווחה לנתוני הממ"ד

9

 

אחמד+גמלאת + גומעה + אמאל

עפ"י ההנחיות יש לצמצם מ 30% ל 15%. העירייה נערכת לצמצום נוסף של עובדים. יושלם טיפול בחל"ת

עובדים נדרשים להסתובב עם תעודות מזהות.

10

 

עופר+ מונא+ עבד+ נגאח

ניתן להתקשר למוקד מכל טלפון נייח או נייד ל 8701*. פורסם לציבור.

בוצע פרסום בנושא הקנס שנרשם והאפשרות לבידוד חוץ ביתי, על מנת להמנע מהדבקת בני משפחה.

יבוצע פרסום באשר לפתיחת מרכז בדיקת ע"י קופ"ח כללית באל דהר (בשיתוף דוברות קופ"ח). יבוצע פרסום לגבי ההטבות לעסקים. יבוצע פרסום לגבי מס. החולה המאומת האחרון (לכשיפורסם המסלול בו שהה)

11

 

מונא + נאסר

קול קורא בט"ל נשלח ע"י העמותה העירונית . מונא תעדכן את אמנינה . נאסר יקשר את מונא עם העמותה

12

 

נגאח+ מורן

משרד הבריאות ישלים בדיקה בא(ל)נור 20-40 מיטות. סיור 1.4.20

13

 

סמיר+ עבד+ מורן

התייעצות לגבי פרסום לקבלת ציוד רפואי מתושבים, בדגש לבלוני חמצן ומכשירי הנשמה

14

 

מונא + פתחיה + מוחמד סלאח + נאסר

ריכוז נתוני תורמים ע"מ להודות להם

15

 

ארז

הגברת פעילות לצמצום מעבר משטחי הרשות / ענין

16

1.4.20

זוהדי  + עבד אל פתח+ איוב

הפסקת עבודת קבלני נקיון ושומרים ב 31.3 . התקשרות עם מוקד , תיאום תוכנית עבודה ודגשים למוקד, מ 1.4.20

17

 

 

ניתן פטור לעסקים ל 3 חודשים , עדין לא פורסמה נוסחת שיפוי לרשויות

18

 

עופר + סנאא

ישיבת הערכות ליום שאחרי ..

19

 

נגאח + עבד אל פתח

איתור מתחמים אפשריים לבידוד חוץ בייתי

20

 

נאסר

ישיבה מצומצמת הבאה 1.4 שעה 15. ישיבה מורחבת  הבאה 2.4.20 שעה 13:30

21