جلسة 02-04-2020

 

جلسة 02-04-2020

 

הערכות לנושא קורונה ישיבת זום 2.4.20

 

פרטי הישיבה

 

הערכות לנושא מניעת התפשטות הקורונה

נושא הישיבה

סמיר מחמיד, ח"כ יוסף גברין, דר עבד אל כרים, מוסטפא אבו מאגד, עו"ד אחמד אמין, סמיר אל חילו, עופר תודר, דר זוהדי, עבד אל פתח,  נגאח גברין , מורן לבנוני , אגבריה נאסר, אחמד גברין, מונא מסאלחה, עבד אל מונעם, מוחמד סאלח, פתחיה אגבריה, ארז ששון.

משתתפים

משתתפים, מנהלי מחלקות, ניר יונה, גמלאת גברין, אמאל אגבריה , אבו מסעוד, , סנאא, גומעה

תפוצה

 

תכני הישיבה

קבלת סטטוס + הנחיות להמשך

 

 

החלטות  שהתקבלו

תאריך יעד

אחריות

משימה

 

 

 זוהדי , מוחמד סלאח

  למידה מרחוק –

שיעור משתתפים ביסודי 80%, שיעור בעל יסודי 72%. למידה מרחוק עד 8.4 . חינוך השלים הערכות ליצירת קשר עם כ 600 תלמידי יסודי  , בשיתוף ומימון משרה מיד הנדיב.

חינוך יקדם סקר עמדות הורים ותלמידים.

1

 

זוהדי+ מונא

עמותת אלבשאר ואמינה  הגישו קול קורא בט"ל

2

 

עבד אל מונעם

10 חולים מאומתים, גידול במספר המאומתים בואדי ערה (23). נגאח עדכנה מנהל העבודה עימו עבד אחד החולים, לצורך בידוד שלו ושל העובדים איתו. יש לפרסם ולחדד הקפדה של מבודדים והפרדה למניעת הדבקת בני המשפחה

3

 

פתחיה + מתנ"ס+זוהדי + סמיר+ עופר+ סנאא

בשבוע הבא תתקיים ישיבה לתוכנית החלוקה בשתי פעימות , עד אז תושלם רשימת המשפחות במצוקה ויימשך הגיוס . קיים תיאום בין הגורמים . עדין אין לבצע חלוקה.

אושרה הבקשה לאפשר שימוש בתווי השי ברשתות בעיר.

4

 

זוהדי

יד הנדיב - תרומת מזון לתלמידים . הוגשה בקשה ל722 תלמידים , מקווים לאישור של 400 תלמידים , 400 שח כ"א. נושא תרומת מחשבים יידון בהמשך

5

 

 

נפתח מרכז בדיקות בקופ"ח אל דהר , הבדיקות בתאום טלפוני מראש

6

 

ארז+ אבו סלאח + זוהדי+ עבד

לאור הפסקת העסקת שומרים וקבלני נקיון , שיטור עירוני מתבקש לתגבר סיורים , בפרט בבתי ספר החשופים לונדליזם ובפארקים.

7

 

משטרה + שיטור עירוני

עיבוי מערך לסוף שבוע והערכות לתרחיש סגר . בדיקת שיטור מול עבד אל פתח לגבי מעורבות שיטור בנושא מבודדים

8

 

פתחיה+ מורן+ מוחמד

העברת תמונת מצב באשר לבני 65+  .

תמונת מצב הושלמה . משרד הרווחה מתנגד להעברת הנתונים . פתחיה + מוחמד יבחנו הפער בין נתוני הרווחה לנתוני הממ"ד

9

 

אחמד+גמלאת + גומעה + אמאל+ מוחמד

עפ"י ההנחיות יש לצמצם מ 30% ל 15%. העירייה תבצע צמצום נוסף מ 5.4. באחריות  מנהלים ליידע העובדים . עובדים חותמים על טופס אינטרנטי , לפיו אין להם חום ותסמינים

10

 

עבד אל מונעם+ מוחמד

יפורסם סקר שאמור לתת תמונת מצב אינדיקטיבית למצב הקורונה . יש לוודא שיוסף פרמטר של שכונה ורחוב אם קיים

11

 

רישוי עסקים+מונא (בתאום עו"ד אחמד אמין)

יש לחדד נושא חיטוי משטחים בעסקים (דוגמת ידית כניסה), פעילות בעסקים לצמצום סיכון לחשיפה, כיסוי מזון בניילונים , הרחקת מזון מאכל (דוגמת בורקסים) למרחב בו נמצאים אך ורק המוכרים , שמירת מרחק  .

להגיש בקשות לוועדת הכנסת

12

 

 

משרד הבריאות קיים סיור בא(ל)נור 20-40 מיטות. המשך מעקב

13

 

סמיר+ עבד+ מורן

התייעצות לגבי פרסום לקבלת ציוד רפואי מתושבים, בדגש לבלוני חמצן ומכשירי הנשמה

14

 

מונא + פתחיה + מוחמד סלאח + נאסר

ריכוז נתוני תורמים ע"מ להודות להם

15

 

פתחיה + זוהדי+ שפ"ח

גובש מערך סיוע נפשי של תמיכת חירום. יעבירו לעבד מס טלפון לצורך פרסום

16

1.4.20

זוהדי  + עבד אל פתח+ איוב

הפסקת עבודת קבלני נקיון ושומרים ב 31.3 . התקשרות עם מוקד , תיאום תוכנית עבודה ודגשים למוקד, מ 1.4.20

17

2.4.20

גומעה + חנין+ עווני

ניתן פטור לעסקים ל 3 חודשים , הועברו  הנתונים שהתבקשו למשרד הפנים

18

 

עופר+ מונא+ פתחיה

התקיימה ישיבה עם שרות התעסוקה. על מנת להערך ליום שאחרי הקורונה ..כולל פתרונות להעסקת מובטלים.  מנהלים יעבירו הצעות ככל שקיימות. בוצע סקר אינטרנטי לעסקים  

19

 

מורן+ עבד אל פתח+ מנהלי מכלולים

מנהלי מכלולים ישלימו הערכות  

20

 

נאסר

ישיבה מורחבת  הבאה ישיבת זום  5.4.20 שעה 15:00

21