תכנית שנתית לקידום העסקת עם מוגבלות

 

תכנית שנתית לקידום העסקת עם מוגבלות

 

אוקטובר 2021

תכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מקדם את השתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה וכן את קידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. החוק קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

·       מעסיק ציבורי גדול המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם (5%) בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל ליישומה. 

·       התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 31.10 באותה שנה.

·       נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא הגוף המפקח ואוכף ייצוג הולם בגופים הציבוריים.  

לאחר פרסום התכנית השנתית יש לשלוח את הקישור לדף באתר בו פורסמה התכנית למייל הייעודי של הנציבות: Taasukanet@justice.gov.il.

יש לצרף למייל תיעוד של המשרות הייעודיות שפרסמתם בשנה החולפת, לציין האם אוישו בפועל ובמידה ולא אוישו לפרט מדוע.

·       על התכנית לכלול הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון לשנת העבודה הבאה (ינואר-דצמבר 2022). תוך התייחסות לפעולות ולנתונים הרלוונטיים מהשנה החולפת (2021).

·       התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.     

·       על-פי החוק יש לכלול בתכנית הוראות בעניינים כמפורט להלן:

o      העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים/עובדים עם מוגבלות משמעותית

o      ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים ודרגות

o      פניה לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המפורסמת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

o      תיעוד יישום התכנית, ובכלל זה הנימוקים לבחירת מועמדים למשרות פנויות (משרות רגילות אליהן התמודדו גם עובדים עם מוגבלות)

·       לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות ס' 9ג לחוק (ראו נספח).

·       מרכזי "תעסוקה שווה" של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה עומדים לרשותכם להדרכה בהכנת התכנית השנתית. השירות הינו  ללא עלות. ראו פרטי קשר בסעיף ד' להלן.

·       להרחבה, ניתן לעיין בחוברת המידעהעסקת עובדים עם מוגבלות במגזר הציבורי וכן באתר הנציבות.

 


 

פורמט מוצע לתכנית שנתית לשנת 2022

א.    פרטים מנהליים

(1)   שם הארגון: עירית אום אל פחם___

(2)   מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם לשנת 2020 (כפי שפורסם באתר הנציבות): בינונית / נמוכה / אי-עמידה  

(3)   מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): 1423

(4)   מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים14

שם מלא: גבארין גמאלאת  תפקיד סגנית מנהל משאבי אנוש

כתובת מייל: jmalat69@gmail.com   טלפון: 0502040888

ב.    סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2021

במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

 

(1)   ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)

שימו לב! - במייל שישלח לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יש לצרף תיעוד של המכרזים שפורסמו ולציין האם אוישו. לצורך שמירה על צנעת הפרט, אין לפרסם מכרזים אלה כחלק מפרסום התכנית באתר.

יעד

ביצוע

 

מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש בשנה החולפת (בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת):  לא היתה תוכנית בשנה הקודמת מכיוון שהיתה לנו עמידה מלאה

 

מספר משרות כולל שהארגון פרסם  בשנה החולפת: 35

כמה מתוכן משרות ייעודיות?   0

מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 0

(2)   משרות שאוישו בהעדפה מתקנת      
(העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים) היה לנו מכרז קב"ס נבחרה מועמדעת בהעדפה מתקנת

מספר המשרות (שאינן ייעודיות) שאוישו בהעדפה מתקנת: ____1____

(3)   קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון

מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת:   היה קידום כללי בארגון לא אוכל לדעת לא הצהירו.

 

(4)   האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)?  כן/לא

שימו לב! – ייתכן ותדרשו להציג זאת , ולכן חשוב לבצע תיעוד מסודר.

בפרסום המכרזים הדגשנו לתת העדפה לבעלי מוגבלויות , אני אישית בראיון עבודה של מכרז העדפתי איש עם מוגבלות.(מכרז קב"ס).

 

 

 

 

(5)   פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית:

 

תעסוקה שווה

 

      עמותות בעיר

 

 

 

 

 

 

(6)   התאמות שניתנו למועמד או לעובד (יש להימנע מציון פרטים מזהים):

(בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצ"ב)

היתה לנו כמה בקשות חרי מיפוי עובדים :

1.     בחורה עווירת בתפקיד מדריכה במועדונית סידרת לה נסיעה מהבית עד מקום עבודתה.

2.     עובד יש לו נכות ברגל עם גב סיפקתי לו כיסא מיוחד .

3.     בחור עם בעיה בראייה סיפקתי לו מסך מחשב מתאים למצבו.

4.     בחור עם נכות בשתי רגליו סיפקתי לו  מתקן לנוחיותו.

 

(7)   פעולות נוספות שנעשו בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית:

(הדרכות עובדים, מפגשי הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצ"ב)

היה הרבה פעילות:

1.     ישיבה עם ראש העיר ומנהלי המחלקות לסיפוק ידע לנושא העסקת עובדים עם מוגבלות.

2.     השתתפתי במפגש לימדה מהצלחות במשרד תעסוקה שווה אשר כל ממונה שתף חוויות למידת עמיתם.

3.     התקיים יריד תעסוקה מיוחד מיועד לאנשים עם מוגבלות  בשותפות תעסוקה /שווה.

4.     משתתפת כרגע בפיילוט התאמות מועבר ע"י איה ,תרצה רפרנטים מגזר ציבורי. וקבלת ידע וכלים לספק התאמות בארגון .

 

(8)   פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי):

בין היתר, יש להתייחס לפערים בין מה שדווח בתכנית השנתית הקודמת לבין מה שנעשה בפועל (לדוג': משרות ייעודיות שתכננתם לפרסם ולא פורסמו בסוף או פורסמו ולא אוישו)

לא היתה תוכנית קודמת הינו כבר שנתיים עמידה מלאה ונעשה תוך השנה הזאתי המון פעילויות לקדם את הנושא כפי שהוזכר בסעיף 7.

שימור עובדים : מיפוי עובדים וסיפוק התאמות והנגשות לפי צורך.

 

 

 

 

 

 

ג.     תכנית שנתית מפורטת לשנת 2022

בחלק זה של התכנית יש להתייחס לשנה הקרבה (ינואר-דצמבר) - ייעוד משרות בארגון, אופן יישום העדפה מתקנת, וגורמים אליהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות. תשומת לבכם כי יישום התכנית עשוי להיבדק על ידי הנציבות, כך שעליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה.

(1) ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות

מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות במסגרת התוכנית השנתית ובפועל.

מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2022: _לא ידוע

מספר המשרות הייעודיות (למועמדים עם מוגבלות משמעותית) המתוכננות: 2

         היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: %לא ידוע

פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע):

הוצע לנו שתי משרות , אני מתכננת לייעד את שתי המשרות : 1. מוקדן 2.סייעת.

 

(2) בנוסף לייעוד משרות, מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה ו/או בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו (הדרכות לוועדות המכרזים, הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצ"ב).

נוסיף הערה בפרסום המשרה שתנתן העדפה לאנשים עם מוגבלות.

 

(3) פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו ו/או בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית – ניתן  להיעזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות וכן במרכזי  "תעסוקה שווה".

תעסוקה שווה

 

מרכז ריאן

 

מרכז עוצמה

 

 

 

 

(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

(בין היתר – קבלת ליווי ע"י מרכזי תעסוקה שווה, פעולות שייעשו על-ידי המעסיק להעלאת המודעות ולקידום הנושא, מפגשי הנהלה, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגש, ועוד)

1.      ייעוד משרות.

2.      תנתן העדפה מתקנת

3.      התייחסות לכל פניה ובקשה להתאמות.

4.      אנחנו נבקש הדרכה שנתית לחברי וועדת מכרזים.

 

(5)   ישיבת הנהלה בה הוצגה התכנית ואושרה, התקיימה בתאריך:_26/10/2021

(6)    

 

חתימת מנכ"ל/יו"ר/ראש הרשות:

שם מלא: _________________________  תפקיד:_____________________________________

חתימה: _________________________

ד.    גופי סיוע

מרכזי "תעסוקה שווה", של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה:   
הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה, וסיוע באיתור מועמדים עם מוגבלות למשרות.          
טלפון:  1700-50-76-76 (3968*) | אתר אינטרנט:
https://taasukashava.org.il

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:           
מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.

טלפון: *6763  |  מייל:  pniotnez@justice.gov.il  | אתר האינטרנט: www.gov.il/mugbaluyot

 

לרשימת גורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות לחץ כאן

 

יד לתעסוקה שווה

פרויקט השאלת ציוד ותוכנה המאפשר למעסיקים קליטה ושימור עובדים עם מוגבלות במטרה להרחיב את אפשרויות

התעסוקה.

טלפון: 03-9543314  I  אתר אינטרנט: www.hatamot.org

 

עבודה נגישה:

באתר ניתן לפרסם משרות ולקבל מידע על כלים וגופים המסייעים בהעסקת עובדים עם מוגבלות.

טלפון: 2612* | אתר אינטרנט:  avodanegisha.labor.gov.il

 

 

נספח – סעיף 9ג' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

9ג.     (א)  בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 9(ג)(2), לא עמד מעסיק ציבורי גדול עמידה מלאה ביעד הייצוג על פי הודעה כאמור בסעיף 9ד(ד) בשנה מסוימת, יפרסם באתר האינטרנט שלו, עד 31 באוקטובר באותה שנה, תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית שאישרה הנהלת המעסיק הציבורי הגדול.

          (ב)  תכנית שנתית תוכן בהתחשב בלקחים שהופקו מתכניות שנתיות קודמות ובגורמים לאי-עמידה או לעמידה חלקית ביעד הייצוג בשנה הקודמת.

          (ג)   תכנית שנתית תכלול הוראות בעניינים כמפורט להלן לעניין משרות פנויות ולעניין משרות שיתפנו בשנה הקרובה:

(1)   העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים, לתפקיד, למשרה או לקבוצת משרות או לדרגה או לקבוצת דרגות שיפורטו בתכנית השנתית, ולתקופה שתיקבע בה;

(2)   ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, תוך פירוט היקפן מכלל המשרות הפנויות או שצפוי שיתפנו ופירוט סוג המשרות שייועדו כאמור;

(3)   פנייה לרשימת גורמים העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שתפרסם הנציבות באתר האינטרנט שלה, לשם איתור מועמדים כאמור;

(4)   תיעוד של יישום התכנית השנתית, ובכלל זה של הנימוקים לעניין בחירת מועמדים למשרות פנויות.

          (ד)  שר הכלכלה והתעשייה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין תכנית שנתית, תוכנה, צורתה               

ופרטיה.